เปิดรายชื่อกก.บห.ปชป.ชุดใหม่ มี 7 ชื่อผู้หญิงแถวหน้า ‘ติ่ง-มัลลิกา’ โผล่ด้วย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จัดการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีแกนนำพรรค ส.ส. อดีต ส.ส. ประธานสาขาพรรค และสมาชิกพรรคบางส่วนเดินทางมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ทำให้บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ปรากฏว่าคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ดังนี้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค
2 นายนราพัฒน์  แก้วทอง รองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ
3 นายไชยยศ  จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรคภาคอิสาน
4 นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคภาคกลาง
5 นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคภาคใต้
6 นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคกรุงเทพมหานคร
7 นายนิพนธ์  บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ
8 ดร.สามารถ  ราชพลสิทธิ์ รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ
9 ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ
10 นายอลงกรณ์  พลบุตร รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ
11 ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ
12 ดร.สรรเสริญ  สมะลาภา รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ
13 นายอัศวิน  วิภูศิริ รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ
14 นายปริญญ์  พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ
15 ดร.เฉลิมชัย  ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค
16 น.ส.จิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร รองเลขาธิการพรรค
17 ดร.อิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการพรรค
18 นายอันวาร์  สาและ รองเลขาธิการพรรค
19 นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ รองเลขาธิการพรรค
20 นายธนา  ชีรวินิจ รองเลขาธิการพรรค
21 พันโทสินธพ  แก้วพิจิตร รองเลขาธิการพรรค
22 นายอภิชัย  เตชะอุบล เหรัญญิกพรรค
23 นายวิรัช  ร่มเย็น นายทะเบียนสมาชิกพรรค
24 นายราเมศ  รัตนะเชวง โฆษกพรรค
25 นางขนิษฐา นิภาเกษม ตัวแทนพรรคภาคเหนือ
26 นางกษมา วงศ์ศิริ ตัวแทนพรรคภาคอิสาน
27 นายชวลิต รัตนสุทธิกุล ตัวแทนพรรคภาคกลาง
28 นายถนอมศักดิ์ แป๊ะเส้ง ตัวแทนพรรคภาคใต้
29 นายทวีโชค  อ๊อกกังวาล ตัวแทนพรรคภาค กรุงเทพมหานคร
30 นายนิพนธ์  บุญทองซุ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
31 นายณัฐพงษกร คุ้มตะกั่ว สมาชิกสภาท้องถิ่น
32 นางเจิมมาศ  จึงเลิศศิริ กรรมการบริหารพรรค
33 นางสุพัชรี  ธรรมเพชร กรรมการบริหารพรรค
34 นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล กรรมการบริหารพรรค
35 น.ส.ผ่องศรี  ธาราภูมิ กรรมการบริหารพรรค
36 ดร.รัชดา  ธนาดิเรก กรรมการบริหารพรรค
37 น.ส.พิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล กรรมการบริหารพรรค
38 น.ส.อรอนงค์  กาญจนชูศักดิ์ กรรมการบริหารพรรค
39 นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข กรรมการบริหารพรรค

 

 

มติชนออนไลน์

 

บทความก่อนหน้านี้‘จุรินทร์’ขอสมาชิกร่วมใจนำปชป.สู่ยุคอุดมการณ์ทันสมัย
บทความถัดไปดาวกับดวง วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : โดย พิมพ์พรร