‘วิญญัติ’ จวก ‘ตรรกะวิบัติ’ ชี้กม.อุ้ม ‘ประยุทธ์’ ไม่ใช่จนท.รัฐแต่กินเงินเดือนแผ่นดิน ซัด ค.ยุติธรรมผูกคนใช้อำนาจสร้างนักกม.เห็นแก่ได้

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมาย เพื่อสิทธิและเสรีภาพ (สกสส.) กล่าวถึงกรณีที่นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ไม่เข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนื่องจาก คสช. เป็นแค่องค์กรชั่วคราวที่ถูกตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้ง เเละประกาศของป.ป.ช.ยังมีมติออกมาแล้วว่า คสช.ไม่ต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. เนื่องจากเป็นองค์กรที่ตั้งมาชั่วคราวตามรัฐธรรมนูญว่า ความยุติธรรมเป็นคุณลักษณะสำคัญของอำนาจปกครอง ซึ่งการปกครองจะดำเนินไปไม่ได้หากเป็นการปกครองที่ปราศจากความยุติธรรม เรื่องนี้โดยหลักแล้วคนทั่วไปคาดว่าผู้ปกครองและผู้ใช้กฎหมายจะรับใช้ความยุติธรรม เเต่ปัญหาของประเทศในวันนี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายที่ตราขึ้นกับความยุติธรรมจากมนุษย์ที่ใช้อำนาจ ทำให้เกิดปัญหานักกฎหมายที่เห็นแก่ได้ เเละขาดจริยธรรม

“เมื่อเร็วๆนี้มีนักกฎหมายของรัฐบาล อาจสร้างความสับสนให้กับบรรดานักกฎหมายและประชาชนไม่มากก็น้อย โดยทำนองออกมารับรองความชอบธรรมให้พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นการชี้นำทางให้กกต.หรือไม่ ตรงนี้อาจกลายเป็นสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดกับประเทศ ฉะนั้นเรื่องนี้ กกต. ควรต้องพิจารณา ประเด็นสถานะของพล.อ.ประยุทธ์ ว่านอกจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว ยังดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้า คสช. ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว และในรัฐธรรมนูญ 2560 โดยได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติไว้ กรณีนี้ ตามกฎหมายจึงถือว่าตำแหน่งหัวหน้า คสช. เป็นตำแหน่งที่เกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมาย และตำแหน่งนี้ มีเงินเดือน รวมถึงผลตอบแทนประจำจากงบประมาณแผ่นดินชัดเจน” นายวิญญัติกล่าว

นายวิญัติกล่าวว่า ไม่เพียงเท่านี้ การที่พล.อ.ประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งอีกหลายตำแหน่ง จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

“นักกฎหมายที่ไหนจะบอกว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตาม เเต่หลักการให้เหตุผลทางกฎหมายเเบบนี้เรียกว่า “ตรรกะวิบัติ”ได้ หากว่าตามตรง พล.อ.ประยุทธ์ ย่อมเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 88 และการเสนอชื่อบุคคลสถานะเช่นนี้ จึงไม่มีคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามนัยของมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2461″นายวิญญัติกล่าว

มติชนออนไลน์

บทความก่อนหน้านี้“บิ๊กตู่”ไม่กลัว แต่ไม่ไปดีเบต อ้างเสียเวลา ขี้เกียจประดิษฐ์คำ วิชั่นมีแล้ว ‘มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’
บทความถัดไปคำ ผกา | ดิ้นกันไหมลุง?