E-DUANG : การาตรวจสอบ ร่องรอย พิรุธ การเคลื่อนไหว ยุค ออนไลน์

พลันที่พรรคก้าวไกลตั้งเวทีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร 33 เขตกรุงเทพมหานคร ณ สามย่านมิตรทาวน์ ก็ปรากฏกลุ่มพลัง”ต้าน” ปรากฏตัวอย่างห้าวหาญ

ไม่เพียงตั้งข้อสงสัยต่อบาง”นโยบาย”ของพรรค หากแต่ยังมีข้อสังเกตต่อ”พฤติการณ์”ของคนในพรรค

ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับการเขียนชื่อ”ก้าวไกล”เป็น”ใกล้กาว”

น่าสนใจก็ตรงที่พรรคก้าวไกลเผชิญประสบกับสถานการณานี้อย่างเยือกเย็น อาจเพราะสะสมประสบการณ์มาแล้วในระดับที่ แน่นอนหนึ่ง

ขณะเดียวกัน ภายในองค์ประกอบของพรรคก้าวไกลก็มิได้มี แต่บรรดา”ละอ่อน”ในทางการเมือง ตรงกันข้าม มีคนจำนวนหนึ่งมีบทเรียนมาแล้วนังแต่ยุค”อนาคตใหม่”

ท่าทีของพรรคก้าวไกลจึงดำเนินไปอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน เริ่มจากการเสาะหาความเป็นจริงเฉพาะหน้าต่อคน 5 คนที่ถือป้ายมาแสดงความคิดเห็น

เมื่อประสานเข้ากับ”ฟูท พรินท์”อันมีอยู่ในโลกแห่งออนไลน์ก็สัมผัสได้ในความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหว

จากสมุทรปราการมายังสามย่านมิตร์ทาวน์ชัดเจน

 

ต้องยอมรับว่าการนำเอาคำ”ใกล้กาว”มาใช้เป็นอาวุธมิได้เป็นการนำเสนอเป็นครั้งแรก อย่างน้อยก็มีบางคนที่คอยเกาะติดจิกกัดพรรคก้าวไกลก็ใช้เป็น”ฉ่ายา”ของตน

ยิ่งกว่านั้น เมื่อตรวจสอบแต่ละภาพที่ปรากฏจากสมุทรปรา การมายังสามย่านมิตรทาวน์ก็แต่ชัดว่าเป็นคนๆเดียวกัน

เพียงแต่ที่สมุทรปราการเป็นการไปชูป้ายเพื่อแสดงปฏิกิริยา ต่อ นายรังสิมันต์ โรม ณ สถานีตำรวจ เพียงแต่ที่สามย่านมิตรทาวน์ เป็น ณ เบื้องหน้าเวทีที่มี เพชร กรุณพล กุมไมค์อยู่

การตรวจสอบ”ลายมือ”ก็เด่นชัดว่าเป็นคนเดียวกันที่เขียน การตรวจสอบ”ถ้อยคำ”ก็เด่นชัดว่ามาจากการลากยาวของคนเดียวกัน

การตรวจสอบนี้จึงไม่เพียงแต่เกิดขึ้น ณ เบื้องหน้าผู้ประท้วงหากแต่ยังลากโยงไปยังรากฐานความเป็นมาอื่น

 

หากเทียบกับยุคแห่งการต่อสู้ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคสหประชาไทย การต่อสู้ระหว่างพรรคชาติไทยกับพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยในอดีต

วันเวลาแห่งการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบแตกต่างกันยิ่ง ในยุคก่อนอาจเชื่อได้ว่าจากคำสันนิษฐานบนพื้นฐานแห่งจิตระแวงระหว่างพรรค แต่ในยุคปัจจุบันสามารถให้คำตอบเบื้องต้น

ฉับไว รวดเร็ว แทบไม่ทันกะพริบตา