E-DUANG : จับตา ทีม อเวนเจอร์ เศรษฐกิจ ผลงาน ต่อยอด ยุวประชาธิปัตย์

อย่าเพิ่งหัวเราะต่อการประกาศจัดตั้งทีม “อเวนเจอร์เศรษฐกิจ”ของพรรคประชาธิปัตย์ที่นำโดย นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ อย่างเด็ดขาด

ไม่เพียงเพราะการปรากฏขึ้นของ”ปริญญ์”เท่ากับเป็นเงาสะท้อนแห่ง นายศุภชัย พานิชภักดิ์

หากที่สำคัญ คือ ความจัดเจนของพรรคประชาธิปัตย์

แม้ว่าการระเนนเอนราบของ New Dem ที่มี นายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ เป็นผู้นำสำคัญจะเป็นความเจ็บปวดของคนรุ่นใหม่ภายในพรรคประชาธิปัตย์

แต่อย่าลืมเป็นอันขาดว่า ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเคยมี”ยุวประชาธิปัตย์” มีผลงานอันไม่ควรมองข้าม

จาก”ยุวประชาธิปัตย์”มายัง”อเวนเจอร์ เศรษฐกิจ”

 

ถามว่าใครคือนักการเมืองที่ได้รับการบ่มเพาะมาจาก”ยุวประชาธิ ปัตย์” ในยุค ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

คนหนึ่ง คือ นายสมัคร สุนทรเวช

คนหนึ่ง คือ นายมงคล สิมะโรจน์ คนหนึ่ง คือ นายพิภพ อะสีติรัตน์

สังคมการเมืองปัจจุบันอาจลืมชื่อเหล่านี้ไปแล้ว

แต่ก็ต้องยอมรับว่ามือของ”ยุวประชาธิปัตย์”ได้สร้างความคึก คักให้กับพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างสูงในแวดวงการเมืองหลัง 14 ตุลาคม 2516

ความจริง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ก็ถือได้ว่าเป็น”ยุวประชาธิ ปัตย์” ตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน

ความจริง นายปิยบุตร แสงกนกกุล ก็เคยเข้าไปเป็นอาสาสมัครอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเกิดขึ้นของทีม”อเวนเจอร์เศรษฐกิจ”จึงเป็นอีกก้าวที่ควรจับตามองไปยังพรรคประชาธิปัตย์

 

นับแต่พรรคอนาคตใหม่เกิดขึ้นผลสะเทือนเฉพาะหน้าหนึ่งซึ่งสำคัญก็คือ พื้นที่สำหรับนักการเมือง”รุ่นใหม่”ได้เปิดกว้างอย่างเห็นได้ชัด

ไม่ว่าที่พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ว่าที่พรรคเพื่อไทย

ปมเงื่อนอยู่ที่ว่าพรรคการเมืองเก่าเหล่านี้ได้ให้โอกาสแก่คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงเหมือนกับพรรคอนาคตใหม่หรือไม่

หรือเสมอเป็นเพียงการสร้างภาพชั่วครั้งชั่วคราว ไม่ถาวร