E-DUANG : กิจกรรม ในวาระครบ 1 ปี การจัดตั้ง “อนาคตใหม่”

คล้ายกับว่ากิจกรรม WALK with me TALK with me ของพรรคอนาคตใหม่ จะเป็นกิจกรรมอันเป็นไปตามวงรอบของ พรรคการเมืองหนึ่ง

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 คือ วาระ 1 ปีจากเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

ก็ชอบที่จะเฉลิมฉลองกันให้เป็นที่เอิกเกริก

กระนั้น คำถามก็คือ พรรคประชาธิปัตย์ก็มีอายุมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2489 มิใช่หรือ พรรคเพื่อไทยก็สืบทอดมาจากพรรคไทยรักไทยตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2542 มิใช่หรือ

เหตุใดจึงไม่เห็นปรากฏการณ์นี้ในพรรคประชาธิปัตย์ เหตุใดจึงไม่เห็นปรากฏการณ์นี้ในพรรคเพื่อไทย

นั่นคือ จุดต่างอันพรรคอนาคตใหม่ก่อขึ้นด้วยเวลาเพียง 1 ปี

 

โดยวิถีของพรรคการเมืองทั่วไปเมื่อจบสิ้นการเลือกตั้งกิจกรรมด้านหลักจะอยู่ที่ได้มาจำนวนเท่าใด และจะร่วมหรือไม่ร่วมกับรัฐ บาลที่จะจัดตั้งขึ้น

พรรคอนาคตใหม่ที่ได้รับเลือกมา 80 คนก็อยู่ในวงจรแห่งการเคลื่อนไหวเช่นนี้

เห็นได้จากการร่วมลงสัตยาบันต่อต้านการสืบทอดอำนาจกับพรรคเพื่อไทย พรรคเสรีรวมไทย พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคประชาชาติ พรรคเพื่อชาติ พรรคพลังปวงชนชาวไทย

ขณะเดียวกัน ก็ขยับขับเคลื่อนผ่าน Future  is Now ไม่ว่าที่เชียงใหม่ ไม่ว่าที่ธนบุรี ไม่ว่าที่ปทุมธานี

ยิ่งกว่านั้น ไม่เพียงแต่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล จะริเริ่มโครงการตลาดวิชาซึ่งเน้นหนักการเมือง หาก นายธนาธร จึงรุ่ง เรืองกิจ ยังเปิดตลาดวิชาว่าด้วยบัญชี

ในที่สุด พรรคอนาคตใหม่ก็เฉลิมฉลองอายุครบ 1 ปี ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

จากข่าวประชาสัมพันธ์ของพรรคอนาคตใหม่ ปรากฏว่า มีผู้แจ้งความจำนงผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ของพรรคจำนวนมากถึง 10,000 คนจะเข้าร่วมในกิจกรรมนี้

อาจเป็นจำนวนไม่มากเท่าใดนักหากเทียบกับจำนวนสมา ชิกหลายหมื่นที่มีอยู่ทั่วประเทศ

แต่ก็เป็นจำนวนที่ไม่น้อยต่อ 1 กิจกรรม

การจัดงานครบ 1 ปีของพรรคอนาคตใหม่จึงเป็นการทดสอบ พลังมวลชนอย่างน่าติดตามเป็นพิเศษ

บทความก่อนหน้านี้หญิงหน่อย ถามทำไมใช้อุโมงค์ไม่ได้ ? ผู้มีอำนาจตอบที หลังเซ็งฝนตก! ติด 2 ชม.ครึ่ง
บทความถัดไปดาวกับดวงประจำวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 : โดย พิมพ์พรร