คุยกับทูต | ทูมูร์ อามาร์ซานา จากดินแดนนักรบผู้ยิ่งใหญ่เจงกิสข่านแห่งมองโกเลีย (จบ)

“ในความสัมพันธ์กับอาเซียน มองโกเลียให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือกับอาเซียน โดยพิจารณาว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของนโยบายต่างประเทศของเรา โดยเรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการบูรณาการระดับภูมิภาคและมีส่วนร่วมกับรัฐสมาชิกอาเซียนในการเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือทางการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจของภูมิภาคเพื่อพัฒนาเสถียรภาพของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมความเข้าใจทางวัฒนธรรม ด้วยการขยายความสัมพันธ์ดั้งเดิมของเรากับประเทศในภูมิภาค”

นายทูมูร์ อามาร์ซานา (H.E. Mr. Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตมองโกเลีย ประจำประเทศไทย ชี้แจงถึงความร่วมมือระหว่างมองโกเลียกับอาเซียนในยุคปัจจุบัน

ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมองโกเลียนั้นราบรื่น คนไทยไปเที่ยวมองโกเลียโดยไม่ต้องใช้วีซ่า คนมองโกเลียมาไทยก็ไม่ต้องใช้วีซ่าเช่นกัน

สถานทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย จึงเชิญชวนให้คนไทยไปสัมผัสมองโกเลีย ดินแดนประวัติศาสตร์ ที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรถึงขนาดเคยครองพื้นที่ได้มากที่สุด 1 ใน 4 ของโลกอย่างไม่มีใครเทียมเท่า ได้ชื่อว่าเป็น ดินแดนแห่งท้องฟ้าสีฟ้าชั่วนิรันดร (The Land of Eternal Blue Sky) มีท้องฟ้าสีครามตัดกับทุ่งหญ้าสเตปป์สีเหลืองทอง ภูเขา ต้นไม้ เนินทรายสีทอง และเป็นแหล่งขุดค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ที่มีความเก่าแก่

ปัจจุบัน เราสามารถบินตรงโดยสายการบิน OM-มองโกเลียน แอร์ไลน์ (MIAT Mongolian Airlines) ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ช.ม.

นายทูมูร์ อามาร์ซานา (H.E. Mr. Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตมองโกเลีย ประจำประเทศไทย

“มองโกเลียกลายเป็นอีกหนึ่งประเทศจุดหมายปลายทางของนักเดินทางและนักท่องเที่ยวทั่วโลก เรามีแคมเปญการตลาดที่ครอบคลุมตรงเป้าหมาย กิจกรรมทางวัฒนธรรม และการนำเสนอความงดงามตามธรรมชาติ เราขอเชิญชวนชาวไทยไปสัมผัสกับภูมิประเทศที่โดดเด่น มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาอย่างยาวนาน และการต้อนรับขับสู้อันเป็นเอกลักษณ์ของมองโกเลีย ด้วยตระหนักว่าการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ แต่ยังกระชับความเข้าใจร่วมกันระหว่างประเทศของเราทั้งสอง”

“ในปัจจุบันคนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับมองโกเลียได้มากกว่าแต่ก่อน ประชาชนของทั้งสองประเทศสามารถเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ตั้งแต่ปี 2007 ซึ่งส่งผลกระทบเชิงบวกที่เป็นแรงผลักดันอย่างต่อเนื่อง ในมิตรภาพต่อการแลกเปลี่ยนระดับสูงและการเจรจาทางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเข้าใจ และความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศของเรา”

“การร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านการเดินทางและการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีบทบาทสำคัญในการเน้นย้ำเสน่ห์อันหลากหลายของมองโกเลียได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“นอกจากนี้ เที่ยวบินตรงยังเชื่อมต่ออูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar) เมืองหลวงของเราไปยังกรุงเทพฯ และภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นสำหรับนักท่องเที่ยว ในการไปสัมผัสวิถีชีวิตเร่ร่อน พักค้างแรมในเกอร์ (Ger) ซึ่งเป็นกระโจมที่พักของชาว Normad ชนเร่ร่อนของมองโกเลีย”

Reign of the Hunters ภาพถ่ายโดย ทูตวัฒนธรรม เจตนิพัทธ์ “เจเคบอย” เกตุประดิษฐ์ (JKBoy)

“มองโกเลียมีกิจกรรมมากมายสำหรับนักเดินทางทุกประเภท ผู้ชื่นชอบธรรมชาติสามารถเดินป่าในภูมิประเทศที่น่าทึ่งของทะเลทรายโกบี (Gobi Desert) ทะเลสาบฮุฟสกุล (Khuvsgul) และอุทยานแห่งชาติกอร์ไค-เทเรลจ์ (Gorkhi-Terelj) ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของอูลานบาตอร์ มีภูมิทัศน์อันกว้างใหญ่ และเปิดโล่ง”

“ผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์สามารถเยี่ยมชมอารามโบราณ แหล่งโบราณคดี และพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงมรดกอันยาวนานและเรื่องราวในอดีตของมองโกเลีย”

Guardian of winter ภาพถ่ายโดย ทูตวัฒนธรรม เจตนิพัทธ์ “เจเคบอย” เกตุประดิษฐ์ (JKBoy)

อนึ่ง ไทย-มองโกเลียมีแผนความร่วมมือระยะ 5 ปี (Thailand-Mongolia Five-Year Work Plan for Cooperation (2022-2027) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศใน 5 สาขา ได้แก่ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม การเกษตร และความร่วมมือทางวิชาการ

“เราทั้งสองประเทศต่างมีโอกาสอย่างมากที่จะร่วมกันพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน มองโกเลียมีจุดเด่นด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และแร่ธาตุ ขณะที่ประเทศไทยมีความชำนาญด้านเทคโนโลยี และ know-how ด้านการพัฒนามูลค่าเพิ่มให้สินค้าในตลาดโลก”

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายทูมูร์ อามาร์ซานา (Mr. Tumur Amarsanaa) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย

“ปีนี้ เป็นวาระครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างมองโกเลียและไทย ซึ่งการรำลึกถึงวันครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตนี้ เปิดโอกาสให้เราได้ไตร่ตรองความสัมพันธ์ของเราทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในขณะเดียวกันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรามองไปข้างหน้าสู่อนาคต และคาดหวังอย่างกระตือรือร้นถึงอนาคตที่โดดเด่นด้วยการทำงานร่วมกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน”

“ในการฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทย เราวางแผนที่จะจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อรำลึกถึงความร่วมมืออันยาวนานของเรา วาระการประชุมของเราในปีนี้ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจากทั้งสองประเทศ ตลอดจนการเปิดตัวโครงการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสตมป์ร่วมเป็นที่ระลึก”

“เพื่อเป็นการรำลึกถึงความเป็นหุ้นส่วนครึ่งศตวรรษของเรา ผมขอสรุปว่า เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนของเราไปสู่เป้าหมายข้างหน้า ด้วยการสร้างประวัติศาสตร์และบรรลุความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างมองโกเลียและไทย เหตุการณ์สำคัญนี้ ทำหน้าที่เป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และสำรวจช่องทางใหม่ๆ ในความร่วมมือระหว่างประเทศของเรา”

“สุดท้าย ผมขอให้อนาคตนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความเข้าใจ และความสำเร็จร่วมกันแก่ประเทศของเราทั้งสองสืบต่อไป” •

รายงานพิเศษ | ชนัดดา ชินะโยธิน

Chanadda Jinayodhin