จดหมาย

จดหมาย | ประจำวันที่ 8-14 กันยายน 2566

 

• เสียงลบ

ประชาธิปไตยในมือ “มาร”

เผยสันดานมาแต่ชาติปางก่อน

ร้อยลิ้นกะลาวนการละคร

ซ่อนเงื่อน – สมคบคิด “โกงศรัทธา”

“เพื่อไทย” พลิกขั้วเกลือกกลั้ว “ฝั่งลุง”

มุด “มุ้งสายบัว” คั่ว “สเปโต”

ผูกเน็กไท “ใส่หน้ากาก” … โอ้โฮฮฮฮฮ

“จัดฉาก” (รัฐบาลโหล) “โกงความอาย”

… “หงส์แดง” พลิกแซง “สาลิกาดง”

โลกกีฬาฟันธง “โกงความตาย”

“น.ช.” (ท) ป่วยการเมือง – ออกลาย

รัฐ – ลวง – ลึกอุบาย “โกงความคุก”

สงกรานต์ บ้านป่าอักษร

 

ระรัวอีเมลมาต่อเนื่อง

ร้อน และแรง

สะท้อนว่า “สงกรานต์ บ้านป่าอักษร”

รู้สึกอย่างไรกับรัฐบาลผสมขั้ว และผู้มีอิทธิพลนอกรัฐบาล

นี่ย่อมทำให้ผู้อยู่ในสรวงสวรรค์ไทยคู่ฟ้า

ต้องตระหนักว่า บรรยากาศ “น้ำผึ้งหวาน” มีไม่มาก

ต้องเร่งทำงานให้ชาวบ้านได้แลเห็นผลงานประจักษ์

จึงจะเรียกเสียงขานรับในเชิงบวกกลับมาได้

• เสียงบวก

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ

เรื่อง “รัฐบาลใหม่ กับ การท่องเที่ยว”

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,114 คน สำรวจระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม-1 กันยายน 2566

พบว่า ในช่วง Green Season (ช่วงฤดูฝน)

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 40.13 มีแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยว โดยจังหวัดที่อยากไปมากที่สุดคือ เชียงใหม่ ร้อยละ 36.96 รองลงมาคือ เพชรบูรณ์ ร้อยละ 26.09

คาดว่ามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปต่อคนประมาณ 7,932.52 บาท

โดยเห็นด้วยหากภาครัฐจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง Green Season ร้อยละ 97.31 สิ่งที่ควรดำเนินการคือมีมาตรการหรือกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงนี้โดยเฉพาะ ร้อยละ 61.04

ทั้งนี้ สิ่งที่กังวลในการท่องเที่ยวช่วง Green Season คือ สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจกระทบต่อการเดินทาง ร้อยละ 70.77

และสุดท้ายสิ่งที่อยากฝากบอกรัฐบาลชุดใหม่ คือ ควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นแต่ละภูมิภาค ร้อยละ 38.41

จากผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยอยากให้รัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น ดึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ขึ้นมาเป็นจุดขายใหม่ๆ

ในระยะสั้นก็อยากให้จัดแคมเปญลดราคาช่วยค่าเดินทางต่างๆ ถึงแม้จะเป็นฤดูฝนซึ่งทำให้ยังกังวลเรื่องการเดินทาง แต่ก็พร้อมจะท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อย

เมื่อรัฐบาลใหม่เดินเกมเรื่องการท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วก็ควรเร่งจับจุดความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ดร.ปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ รองคณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบุว่า การวิเคราะห์นโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลใหม่ พบข้อสังเกตว่ามีเป้าหมายส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเหมือนช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19

ด้วยเป้าหมายการเป็น Wellness Destination

เน้นการพัฒนาแบบองค์รวม ส่งเสริมเรื่องสุขภาวะดี รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว

โดยมีองค์ประกอบสำคัญ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมที่ต้องมีผู้ให้บริการที่มีองค์ความรู้และความพร้อมในเรื่องการให้บริการนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ซึ่งการผลักดันนโยบายให้ประสบความสำเร็จต้องใช้ระยะเวลาควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในหลากหลายมิติ นอกจากนี้ นโยบายที่น่าสนใจของรัฐบาลใหม่

คือการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น

เช่น การพัฒนาระบบตรวจเอกสารสนามบิน ปลดภาระขอวีซ่า ฟรีวีซ่าจีน และ Regional transport hub

หรือการสร้างกิจกรรมที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวในระยะสั้น เช่น Festival Hub of Asia การจัดเทศกาลหลากหลายรูปแบบ

นางสาวพรพรรณ บัวทอง

นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

หนึ่งในสิ่งแรกที่รัฐบาลเศรษฐา ทวีสิน เดินหน้า “โชว์” การทำงาน

คือเรื่อง กระตุ้นการท่องเที่ยว

เพื่อหารายได้เข้าประเทศ

ซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นตามคาดหมายหรือไม่

แม้ดูแนวโน้มว่าจะมีความเป็นไปได้ ในเชิงบวก

แต่กระนั้น การวางน้ำหนักที่ “จีน” นั้น

บทความใน “มติชนสุดสัปดาห์” ที่ผ่านมา

ต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกัน

เศรษฐกิจจีนไม่สดใสเอาเสียเลย

ดังนั้น ต้องทำใจอยู่พอสมควร

ที่สิ่งที่รัฐบาลคาดหวัง อาจจะไม่ใช่ก็ได้

ต้องเผื่อทางเลือกอื่นไว้ด้วย •