E-DUANG : บทบาท ของ สมศักดิ์ เทพสุทิน กับ ยุทธศาสตร์ ของ “เพื่อไทย”

บทสรุปต่อจังหวะก้าวและการตัดสินใจในทางการเมืองของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กำลังอยู่ในแสงแห่งสปอตไลต์ทางการเมือง

ยิ่งติดตาม “น้ำเสียง” อันมาจากบรรดานักวิเคราะห์อันได้รับการย่อย่องว่าเป็น”เกจิ”ในทางการเมือง ยิ่งทำให้เกิด”สีสัน”และ”แนวโน้ม”น่าจับตา ติดตาม

ไม่ว่าจะเป็นนักรัฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นนักสร้างภาพทางการเมือง มีความเอนเอียงไปในทางชื่นชมและทุบโต๊ะด้วยความมั่นใจต่อการตัดสินใจ

ฟันธงด้วยความจัดเจนสูงยิ่งว่า นี่คือตัวอย่างของนักการเมืองที่มากด้วย “ประสบการณ์” และ “ความจัดเจน” เป็นรูปธรรมต่อการ”อยู่เป็น”อย่างโดดเด่น

1 ตลอดชีวิตไม่เคยเป็น ส.ส.อยู่พรรคฝ่ายค้าน หากแต่เป็น ส.ส.รัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเมื่ออยู่พรรคกิจสังคม ไม่ว่าเมื่ออยู่พรรคไทยรักไทย ไม่ว่าเมื่ออยู่พรรคพลังประชารัฐ

ขณะเดียวกัน 1 จึงสามารถเบียดแทรกเข้าไปดำรงตำแหน่ง เป็น”รัฐมนตรี”เป็นเกียรติเป็นศรีให้กับวงศ์ตระกูล

แม้เมื่อตัดสินใจหวนคืนมาอยู่ในร่มเงาของ”เพื่อไทย”

 

ภายในคำยกย่องสดุดีจากบรรดา”เกจิ”และ”นักวิเคราะห์”ทางการเมืองเช่นนี้เอง จึงไม่เพียงแต่ทำให้ภาพของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ภาพของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มีความโดดเด่น

แม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยซึ่งสะสมความจัดเจนมาจากพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน ก็พลอยโดดเด่นตามไปด้วย

เกิดความมั่นใจว่าจะ”แลนด์สไลด์”ได้ 310 ส.ส.แน่นอน

เกิดความมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะสามารถปิดสวิตช์ 250 ส.ว.และพลิกกลับจากฝ่ายค้านเข้าสู่การเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ได้อย่างไม่ต้องสงสัย

ตามมาด้วยคำถามว่าเป็นเพราะความสามารถของ นายสม ศักดิ์ เทพสุทิน ของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ หรือเป็นเพราะความ มั่นใจต่อ นส.แพทองธาร ชินวัตร และ นายเศรษฐา ทวีสิน

รวมถึงการตระหนักว่า”ดิน ฟ้า อากาศ”สำคัญต่อการเมือง

 

การอ้างถึง”ดิน ฟ้า อากาศ”จากปาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน กลาย เป็นอนุสาสน์และความเชื่อมั่นหนึ่งซึ่งดำรงอยู่อย่างหนาแน่นภายในภูมิทัศน์การเมืองของไทยเหมือน”รัฐธรรมนูญฉบับนี้ DESIGN มาเพื่อพวกเรา”

บทบาทของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน บทบาทของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  จึงได้รับการพลิกฟื้นมาศึกษาอย่างจริงจัง

สร้างความรู้สึกร่วมในความมั่นใจทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย