ทำไมรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ดีกับทุกคน มากกว่าสวัสดิการพุ่งเป้า “เฉพาะคนจน”

เมื่อพูดถึงคำว่า “นโยบายสาธารณะ” ก็มักจะมีโ … อ่านเพิ่มเติม ทำไมรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ดีกับทุกคน มากกว่าสวัสดิการพุ่งเป้า “เฉพาะคนจน”