หวนระลึกถึงสีสันวันวานในนิทรรศการแสดงเดี่ยวของ ตะวัน วัตุยา ณ นิวยอร์ก Peep Show Arcade / อะไร(แม่ง)ก็เป็นศิลปะ : ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์

อะไร(แม่ง)ก็เป็นศิลปะ ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์   หวนระล … อ่านเพิ่มเติม หวนระลึกถึงสีสันวันวานในนิทรรศการแสดงเดี่ยวของ ตะวัน วัตุยา ณ นิวยอร์ก Peep Show Arcade / อะไร(แม่ง)ก็เป็นศิลปะ : ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์