สมุนไพรมหิดล : คนทีสอทะเล

คนทีสอทะเล Vitex rotundifolia L f Lamiaceae (VERBENACEAE)

ไม้พุ่มเลื้อย พบมากบริเวณริมทะเล

ใบ ประกอบแบบใบย่อยลดรูปเหลือเพียงใบเดียว เรียงตรงข้าม รูปวงรี กว้าง 3-4 ซ.ม. ยาว 6-8 ซ.ม. ขอบเรียบ โคนมนกลม ปลายป้านเล็กน้อย ท้องใบสีนวลขาว มีขน

ดอก ออกเป็นช่อสั้น แยกแขนง ดอกย่อยขนาดเล็ก กลีบดอก 5 กลีบ สีม่วง โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 2 ปาก

ผล สด ทรงกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-6 ม.ม. ภายในมีเมล็ดเดียว

ราก รักษาโรคตับ

ใบ รสร้อน บำรุงธาตุ ขับเสมหะ รักษาโรคผิวหนังผื่นคัน แก้ตัวพยาธิ แก้ฟกบวม แก้ลม แก้ริดสีดวง

3คนทีสอทะเล (2) 3คนทีสอทะเล (1)