สมุนไพรมหิดล : มะลิดิน

มะลิดิน Geophila repens (L.) I. M. Johnst. RUBIACEAE

ไม้ล้มลุกหลายปี เกาะเลื้อย ลำต้นเป็นสี่เหลี่ยม มีขน

ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบรูปไข่ถึงรูปคล้ายรูปวงกลม โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบมนถึงกลม แขนง 2-3 คู่ หูใบรูปไข่

ดอกช่อแบบช่อกระจุกน้อยแบบช่อซี่ร่ม ดอกสีขาวเป็นหลอด มี 5 กลีบ

ผลสดเมล็ดเดียวแข็ง สีแดง คล้ายทรงกลมถึงทรงรูปไข่

ยาพื้นบ้านใช้ ทั้งต้น 30-60 กรัม ต้มน้ำดื่ม วันละสามครั้ง หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น

เป็นยาเย็น ขับปัสสาวะ

2 มะลิดิน3 2 มะลิดิน2