รายงานพิเศษ/โชคชัย บุณยะกลัมพ/เทคโนโลยี 5 จี มาแรงสุด 10 ธุรกิจรุ่ง-ร่วงปี 2563 ลงทุนชะงัก-แรงงานรายได้ลด

รายงานพิเศษ/โชคชัย บุณยะกลัมพ

https://www.facebook.com/ChokCyberAIEntertainment/

เทคโนโลยี 5 จี มาแรงสุด

10 ธุรกิจรุ่ง-ร่วงปี 2563

ลงทุนชะงัก-แรงงานรายได้ลด

 

เริ่มต้นปีกับเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลก จากความเสี่ยงในปี 2563 นี้ในการดำเนินธุรกิจที่เศรษฐกิจโลกก็กำลังเผชิญหน้าความท้าทายจากผลกระทบต่างๆ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน

รวมถึงความเสี่ยงจาก geopolitics ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เศรษฐกิจไทยย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย

ขณะที่นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นการประคองกำลังซื้อระดับล่างเท่านั้น ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจ แต่จำเป็น เพราะปัจจุบันเศรษฐกิจไทยปัญหาจริงๆ อยู่ในระดับล่าง

ขณะที่ “ชิม ช้อป ใช้” เป็นลักษณะให้เงิน อาจทำให้ประชาชนเสพติด ไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากนัก อาจกระตุ้นกำลังซื้อ แต่น่าจะมีมาตรการอื่นควบคู่ด้วย

ความเสี่ยงภาคเศรษฐกิจไทย ถ้าหยุดลงทุนเป็นเวลานาน จะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของการค้าโลก ขณะที่กำลังการผลิตยังเหลือ ความเสี่ยงการลงทุนภาคเอกชนจะติดลบ

ขณะที่ “การบริโภค” หรือกำลังซื้อในประเทศอ่อนแอลง โดยเฉพาะสินค้าคงทน เช่น รถยนต์ที่ปีนี้ยอดขายโตติดลบ ทำให้การบริโภคโตหนืดลง ส่งผลไปยังยอดขายตามร้านค้า ร้านอาหารด้วย

สิ่งที่ห่วงคือ เมื่อบริษัทเหล่านี้ลดกำลังผลิต จะกระทบแรงงาน ตั้งแต่ลดโอที

ระยะหลังจะเป็นการปรับลดกำลังคน ให้หยุดงานมากขึ้น ข่าวปลดคนงานเริ่มเยอะขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงกดดันต่อโมเมนตัมเศรษฐกิจจากปลายปี 2562 เข้าไปสู่ต้นปี 2563

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เช่น โครงสร้างประชากรที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของตลาด และการบริโภคเริ่มเปลี่ยนไป ธุรกิจแบบเดิมๆ ไม่สามารถทำตัวแบบเดิมๆ ได้

ซึ่งผลกระทบอาจไม่ได้มาจากเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างก็เป็นส่วนหนึ่งที่กระทบการทำธุรกิจเช่นกัน

 

ผลการวิจัยทางธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจเด่น ธุรกิจร่วง และธุรกิจที่มีความเสี่ยง จากการเปิดเผยของนางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปี 2563 ว่า

10 อันดับธุรกิจเด่นในปี 2563

อันดับ 1. ธุรกิจแพลตฟอร์ม (ธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์)

ตามด้วย 2. ธุรกิจ e-commerce (ธุรกิจที่ทำการซื้อ-ขายผ่านอิเล็กทรอนิกส์) ธุรกิจเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ รวมทั้งผู้ให้บริการโครงข่าย

 1. ธุรกิจเกมธุรกิจพัฒนา appication
 2. ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์
 3. ธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
 4. ธุรกิจบน Street Food
 5. ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
 6. ธุรกิจด้าน fintech และการชำระเงินผ่านระบบเทคโนโลยี ธุรกิจพลังงาน
 7. ธุรกิจก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกิจที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/บัญชี
 8. ธุรกิจความเชื่อ ธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านท่องเที่ยว ธุรกิจ Hostel modern tourism และ lifestyle tourism และธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว

10 อันดับธุรกิจดาวร่วงปี 2563

อันดับ 1. ธุรกิจเช่าหนังสือ

 1. ธุรกิจผลิตโทรศัพท์พื้นฐาน และเครื่องโทรสาร
 2. ธุรกิจร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต
 3. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และวารสาร
 4. ธุรกิจผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ใช้แรงงานเยอะและขายในประเทศ
 5. ธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ดั้งเดิมที่ไม่ได้มีการปรับตัว) ธุรกิจการค้าแบบดั้งเดิม
 6. ธุรกิจคนกลาง
 7. ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ความจำ Storage media ก็คือ CDs, DVDs, Blu-Ray Discs, External Hard Drives, Memory Cards
 8. ธุรกิจดั้งเดิมไม่มีดีไซน์ และใช้แรงงานเยอะ (เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น)
 9. ธุรกิจสถานศึกษาเอกชนและธุรกิจร้านถ่ายรูป

ธุรกิจที่มีความเสี่ยงปี 2563

ได้แก่ ธุรกิจร้านกาแฟ ที่ทำเลไม่ดี ไม่มีแฟรนไชส์ และขนาดเล็ก

ธุรกิจร้านชานมไข่มุกที่ทำเลไม่ดี ธุรกิจเบเกอรี่ และธุรกิจร้านอาหารที่เปิด ขนาดเล็ก และทำเลที่ไม่ดี เนื่องจากเป็นธุรกิจมีจำนวนมาก และมีการเข้ามาแข่งขันอย่างต่อเนื่อง (Over Supply)

มีการตัดราคาธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง

ในส่วนธุรกิจที่มีความเสี่ยงปานกลางในปี 2563

ได้แก่ ธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ธุรกิจเครื่องสำอาง และอาหารเสริมธุรกิจ เนื่องจากมีจำนวนมาก และมีการเข้ามาแข่งขันอย่างต่อเนื่อง (Over Supply) ต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่สูง รวมถึงธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ทำเลไม่ดี เนื่องจาก Over Supply และมาตรการบ้านหลังที่ 2 รวมทั้งภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ธุรกิจเด่นปี 2562 ที่ไม่โดดเด่นติด 1 ใน 10 ปี 2563

ได้แก่ ธุรกิจด้านติวเตอร์ สถาบันภาษา โดยเฉพาะจีนและอังกฤษ ธุรกิจอาหารเสริม และสุขภาพ ธุรกิจ car care

ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา และบรรจุภัณฑ์

สำหรับธุรกิจดาวรุ่งปี 2563 ที่ไม่ติด 1 ใน 10 ในปี 2562 หรือธุรกิจใหม่ที่เข้ามาติด 1 ใน 10 ในปี 2563

ได้แก่ ธุรกิจแพลตฟอร์ม (ธุรกิจตัวกลางหรือตลาดกลางทางด้านอิเล็กทรอนิกส์) ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจความเชื่อ

ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมาย/บัญชี

 

จากการสำรวจเป็นการประเมินจากยอดขาย ต้นทุน ส่วนต่างของยอดขายต่อต้นทุน (กำไรสุทธิ) ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงและภาวะการแข่งขัน ความต้องการ/ความสอดคล้องกับกระแสนิยม ทั้งนี้ ธุรกิจเด่นในปี 2563 พบว่าส่วนใหญ่เป็นการขยายตัวตามเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น ได้แก่

 1. ความหลากหลายและรูปแบบการให้บริการ รวมทั้งความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการทำธุรกิจออนไลน์มากขึ้น
 2. การใช้ชีวิตที่เร่งรีบในชีวิตประจำวัน ความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้คน
 3. พฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนแปลง และหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งความเคยชินกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
 4. กระแสการพัฒนาแพลตฟอร์มทั่วโลกทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด
 5. ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 6. การผลักดันนโยบาย/มาตรการ ธุรกิจแพลตฟอร์มของภาครัฐ โดยเฉพาะการเร่งรัดลงทุนของโครงการรัฐ และการประมูลคลื่นความถี่ 5 จี