มองบ้านมองเมือง/ปริญญา ตรีน้อยใส /ศิลปธรรม

ปริญญา ตรีน้อยใส

มองบ้านมองเมือง/ปริญญา ตรีน้อยใส

ศิลปธรรม

มองบ้านมองเมืองฉบับนี้ จะตามกระแสอีอีซี พาไปมองฉะเชิงเทรา หนึ่งในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

แต่คงไม่ได้ไปมองกิจการอุตสาหกรรมหรือพื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะที่เป็นเรื่องทางโลกแต่อย่างใด

หากจะพาไปมองเรื่องทางธรรม คือสถานปฏิบัติธรรม วัดผาณิตาราม ของพระอาจารย์สุรศักดิ์ จรณธัมโม วิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียง ที่ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์

สถานที่ที่จะพาไปมองครั้งนี้อยู่ตรงข้ามวัด เป็นอาคารขนาดใหญ่ สูงสง่า เป็นที่ตั้งของมูลนิธิหอธรรมบารมี (www.kondee.com)

นอกจากจะเป็นสถานที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่แล้ว ยังเป็นหอศิลป์ ที่จัดแสดงงานศิลปะทั้งแบบถาวรและชั่วคราว

อาคารทรงจั่ว รูปทรงโดดเด่น อยู่ท่ามกลางชุมชนริมน้ำ นอกจากขนาดและความสูงต่างไปจากอาคารข้างเคียงแล้ว

สภาพภายนอกอาคารทรงจั่วที่เรียบง่าย สีขาว ดูสะอาดตา ยังต่างไปจากสภาพพื้นที่ข้างเคียงที่วุ่นวาย รกตา

 

เช่นเดียวกับภายในอาคารที่เป็นโถงโล่งขนาดใหญ่ การตกแต่งก็เรียบง่ายเช่นกัน

พื้นที่ส่วนนี้ นอกจากจะใช้ในการปฏิบัติธรรมแล้ว ผนังโดยรอบ พื้นที่บนชั้นลอย และห้องข้างเคียง ยังเป็นพื้นที่จัดแสดงงานศิลปะแบบถาวร ธรรมดีเพื่อพ่อ มาตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ.2559 เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต

บรรดาศิลปินได้น้อมจิตน้อมใจสร้างสรรค์ผลงาน มอบให้หรือให้ยืมมาจัดแสดง ประกอบด้วย พระบรมสาทิสลักษณ์ที่มีทั้งภาพวาดลายเส้น ภาพสีน้ำมัน ภาพสีน้ำ ไปจนถึงสีน้ำกาแฟ ที่มาจากเมล็ดกาแฟของโครงการพระราชดำริ

ภาพพิมพ์ที่สวยงาม ฝีมือศิลปินผู้ออกแบบธนบัตรไทย งานประติมากรรม และภาพถ่ายอีกมากมาย

ที่โดดเด่นคงจะเป็นงานประติมากรรมของศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ที่ตั้งอยู่กลางโถง นอกจากขนาดจะใหญ่โตแล้ว ยังมีความสง่างาม สื่อถึงมหาราชผู้สถิตในดวงใจไทยทุกคน

ในขณะนี้ยังเพิ่มพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งภาพวาดและงานปั้นอีกด้วย

ยังมีอาคารประกอบที่ใช้จัดแสดงนิทรรศการแบบหมุนเวียน เช่นเดียวกับบริเวณระเบียงภายนอกอาคาร จะแสดงงานประติมากรรมขนาดใหญ่สวยงาม รวมไปถึงบริเวณโดยรอบที่มีการจัดภูมิทัศน์

ประกอบด้วย บ่อน้ำ สระน้ำ ไม้พุ่ม ไม้ใบ และต้นไม้ใหญ่

 

อยากแนะนำให้ไปมองสถานที่แห่งนี้ ที่งานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม และภูมิสถาปัตยกรรม หลอมรวมอย่างสอดคล้อง กลมกลืน เกิดความงาม ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ส่งเสริมและเสริมสร้างธรรมิกชน ให้รู้จักปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม เอื้อให้การเสพงานศิลป์สร้างสรรค์ เป็นดั่งการเรียนรู้ธรรมะ ที่จะทำให้เจริญสติอย่างแท้จริง และที่สำคัญ สร้างสำนึก ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย

ต่อไป เมื่อฉะเชิงเทรากลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ มีทั้งสมาร์ตซิตี้ มีทั้งนิคมอุตสาหกรรม มีทั้งศูนย์กลางธุรกิจการค้าการบริการ

มูลนิธิหอธรรมพระบารมีแห่งนี้จะเป็นดั่งโอเอซิสเล็กๆ สำหรับผู้คนที่ต้องโลดแล่นไปกับวิถีโลก ผจญกับความวุ่นวายและทุกข์ยาก มีหลักธรรมให้ยึดเหนี่ยวและคุ้มครอง ผ่านสถานที่แสดงงานศิลปะ

ที่จะจรรโลงใจในการดำรงชีวิตให้ชุ่มฉ่ำต่อไป