หนุ่มเมืองจันท์ : “โนบิตะ” ธิปไตย

การเลือกตั้งปี 2550 และ 2562 มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน นั … อ่านเพิ่มเติม หนุ่มเมืองจันท์ : “โนบิตะ” ธิปไตย