สมุนไพรมหิดล / คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล /จำปูน

สมุนไพรมหิดล / คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

จำปูน

Anaxagorea javanica Blume var. javanica

ANNONACEAE

 

ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 4-6 เมตร

ใบเดี่ยว เรียงสลับ คล้ายแผ่นหนังบาง รูปรีหรือรูปขอบขนานแกมรูปรี ปลายแหลมหรือเรียวแหลม โคนแหลม

ดอกช่อกระจุก ดอกย่อย 1-4 ดอก กลิ่นหอม ออกที่ยอดและซอกใบ กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน ปลายมน กลีบดอกรูปรี ผิวนอกสีเขียว ผิวในสีขาว ด้านนอกโคนกว้าง ด้านในสีขาว ก้านกลีบแคบ แผ่นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด

ผลกลุ่ม ผลย่อย 4-8 ผล แตกแนวเดียว เมล็ดสีดำ เป็นมัน มี 2 เมล็ด

ยาพื้นบ้านภาคใต้ใช้ทั้งต้น ผสมสายหยุดทั้งต้น ต้มน้ำอบร่างกายรักษาผู้ติดยาเสพติด

ดอก ยาหอม บำรุงหัวใจ