อสังหาฯ เชียงใหม่ไม่ชะลอ

ปัจจุบันตลาดอสังหาริมทรัพย์โครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียมใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของตลาดบ้าน คอนโดฯ ทั้งประเทศ มีแนวโน้มชะลอตัวอย่างน่ากังวลในไตรมาสที่ 2 ของปี 2566 เพราะกำลังซื้อลดลง

แต่ตลาดบ้าน คอนโดฯ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือในไตรมาส 2 ของปีนี้ ยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ผู้ประกอบธุรกิจบ้าน คอนโดฯ เชียงใหม่ให้ข้อมูลว่า ปีที่แล้ว 2565 หลังการแพร่ระบาดไวรัสโควิดลดลงไม่รุนแรง ตลาดบ้าน คอนโดฯ กรุงเทพฯ ปริมณฑลฟื้นตัวมาก ในระดับที่เรียกว่าเป็น All time new hight หลายๆ บริษัท จากความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยใหม่และจากกำลังซื้อที่ “อั้น” มาระหว่างการแพร่ระบาดโควิด 2 ปีก่อนหน้านั้น

แต่ที่ตลาดบ้าน คอนโดฯ เชียงใหม่ปี 2565 ยังไม่ฟื้นตัวแต่อย่างใด

ตลาดเชียงใหม่เพิ่งมาเริ่มฟื้นตัวปลายๆ ปี แล้วดีขึ้นในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปีนี้ ตั้งแต่จำนวนลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ ยอดจอง และยอดโอน

จึงทำให้ทิศทางตลาดบ้าน คอนโดฯ เชียงใหม่ต่างไปจากตลาดกรุงเทพฯ ปริมณฑลและพื้นที่อื่น

 

แนวโน้มต่อไปของตลาดบ้าน คอนโดฯ เชียงใหม่

ปัจจัยบวก มีความต้องการซื้อของต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน เพราะเป็นเมืองที่ใช้เวลาเดินทางไม่มากจากประเทศจีน มีวัฒนธรรมผู้คนอาหารที่คนจีนชอบ กลุ่มผู้ซื้อมี 2 วัตถุประสงค์ใหญ่ คือ ซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อส่งบุตรหลานมาเรียนโรงเรียนนานาชาติที่เชียงใหม่ และเพื่อมาทำธุรกิจในภูมิภาคแถบนี้

เนื่องจากตลาดบ้าน คอนโดฯ เชียงใหม่ มีขนาดมูลค่าโอนปีละประมาณ 4-5 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นขนาดไม่ใหญ่เมื่อเทียบกับกรุงเทพฯ หรือทั่วประเทศ ความต้องการซื้อต่างชาติที่เพิ่มเข้ามาจึงมีนัยยะสำคัญกับตลาด ช่วงหลังโควิดแพร่ระบาดกำลังซื้อชาวจีนช่วยดูดซับห้องชุดสร้างเสร็จเหลือขายในส่วนโควต้าต่างชาติได้ดี

ปัจจัยลบ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซี่งปีล่าสุดเชียงใหม่ติดอันดับต้นๆ ของโลก หากการแก้ไขปัญหานี้ล่าช้า จะมีผลทางลบกับตลาดเชียงใหม่อย่างไรยังไม่อาจคาดการณ์ได้ แต่เชื่อว่า มีความอ่อนไหวระดับพอสมควร เพราะตลาดบ้าน คอนโดฯ เชียงใหม่ นอกจากกำลังซื้อคนในพื้นที่แล้ว ยังมีกำลังซื้อจากคนจังหวัดในภาคเหนือ คนจากภูมิภาคอื่นและจากกรุงเทพฯ ปริมณฑล และชาวต่างชาติด้วย

อนาคตตลาดที่อยู่อาศัยเชียงใหม่ ด้านกำลังการผลิตภาคเอกชนมีความพร้อมเต็มที่ การเติบโตของตลาดจึงขึ้นกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจภาพรวมเพื่อเพิ่มกำลังซื้อ และแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5

หากแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ตลาดบ้าน คอนโดฯ เชียงใหม่ซึ่งฟื้นช้าทีหลังกรุงเทพฯ ปริมณฑล แต่อาจฟื้นแล้วโตต่อเนื่องไปเลยก็เป็นไปได้ •

 

 

ก่อสร้างและที่ดิน | นาย ต.