สขค. เผยข้อสรุปผู้ประกอบการฟู้ดเดลิเวอรี่ ‘หั่นค่าจีพี 25%’ ช่วยอุ้มร้านอาหารรายย่อย 1 เดือน เริ่ม 1 มิ.ย. นี้

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

กรุงเทพฯ 28 พฤษภาคม 2564  – สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) เผยแนวทางความช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร หลังพบข้อร้องเรียนผู้ประกอบธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ มีการเรียกเก็บค่า GP หรือค่าธรรมเนียมในการให้บริการจากผู้ประกอบร้านอาหารในอัตราที่สูงถึง 30-35%  โดยหลังจากการขอความร่วมมือในที่ประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้แทนผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) จำนวน 5 ราย ได้แก่ Grab, Lineman, Gojek, Foodpanda และ Robinhood ได้ตกลงให้ความร่วมมือลดค่า GP เป็นระยะเวลา 1 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารรายย่อย (SMEs) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ที่ไม่สามารถให้บริการนั่งรับประทานในร้านได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตาม สขค. ยังคงจับตาดูสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 อย่างใกล้ชิด หากธุรกิจร้านอาหารยังมีแนวโน้มได้รับผลกระทบต่อไป จะมีการขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) ปรับลดอัตราค่า GP ต่อไปอีก

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า ว่า ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มทั้ง 5 ราย ได้ให้ความร่วมมือในการลดค่า GP เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

·       Grab ปรับลดค่า GP จากเดิม 30 % ลดเหลือ 25 % ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564 โดยร้านอาหารจะต้องลงทะเบียนและกำหนดให้ส่วนลด 100 ออเดอร์แรกต่อร้านค้า

·       Foodpanda ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยร้านอาหารไม่ต้องลงทะเบียน

·       Lineman ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยร้านอาหารต้องลงทะเบียนและกำหนดให้ส่วนลดยอดขาย 10,000 บาทแรกต่อร้านค้า

·       Gojek ปรับลดค่า GP จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2564 โดยร้านอาหารต้องลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2564

·       Robinhood ไม่เก็บค่า GP และช่วยทำโปรโมชันให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มบางรายไม่เรียกเก็บค่า GP สำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ส่งอาหารเองหรือให้มารับอาหารที่ร้านค้า

นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 ต่อไป สขค. จะขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) ปรับลดอัตราค่า GP ต่อไปอีก และจะมีการกำกับดูแลอัตราค่า GP และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น ที่มีการเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารอย่างเป็นธรรม

ดังนั้น หากผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารพบว่าผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery)  มีการเรียกเก็บค่า GP และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า จะมีโทษปรับทางปกครอง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด และสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สขค. โทร. 0 2199 5444 หรือทางเว็บไซต์ www.otcc.or.th

###

#สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า #สขค. #กขค. #OTCC #JCCOTH