กรองกระแส / กิจกรรมวิ่งไล่ลุง สันปันน้ำ และหินลองทอง คมแหลม การเมือง

กรองกระแส

 

กิจกรรมวิ่งไล่ลุง

สันปันน้ำ และหินลองทอง

คมแหลม การเมือง

 

สถานการณ์จากปรากฏการณ์แฟลชม็อบ ณ สกายวอล์ก แยกปทุมวัน เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม มายังปรากฏการณ์วิ่งไล่ลุง ณ สวนรถไฟ จตุจักร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากในทางการเมืองและวัฒนธรรม

โดยเฉพาะเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับสภาพอันปรากฏผ่านการเดินเชียร์ลุง ณ สวนลุมพินี ซึ่งเท่ากับเป็นภาพที่เป็นตัวแทนแห่งรัฐบาล

ยืนยันการปะทะระหว่างกลุ่มที่ปกป้องรัฐบาลกับกลุ่มที่ไม่พอใจรัฐบาล

ยิ่งกว่านั้น เมื่อนำเอาองค์ประกอบและกรรมวิธีในการสำแดงออกของเดินเชียร์ลุงมาวางเรียงเคียงกับการสำแดงออกของวิ่งไล่ลุง ยิ่งสัมผัสได้ในความแตกต่าง

เป็นความแตกต่างอันเป็นการแปลกแยกเป็นอย่างสูงในทางความคิด

1 เป็นตัวแทนแห่งอดีต เป็นการถวิลหาอาวรณ์ ยื้อยุดฉุดกงล้อมิให้หมุนเปลี่ยนไปข้างหน้า 1 เป็นตัวแทนแห่งความเรียกร้องต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง

เป็นการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่จะเป็นหลักประกันให้กับอนาคต

 

ภูมิทัศน์ การเมือง

พลิกผัน แปรเปลี่ยน

 

ความเคยชินอย่างหนึ่งในทางการเมืองโดยเฉพาะนับแต่ก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 ต่อเนื่องมายังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 สังคมไทยจมอยู่กับความขัดแย้ง แย่งชิงอำนาจระหว่างกลุ่มชนชั้นนำ 2 กลุ่ม โดยมีประชาชนเป็นเพียงตัวประกอบ

ไม่ว่ารัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน 2549 ไม่ว่ารัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ล้วนมีเป้าหมายอยู่ที่พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคเพื่อไทย

ณ วันนี้ การต่อสู้ระหว่าง 2 กลุ่มนี้ยังดำรงคงอยู่ในลักษณะอันเป็นตัวแทน

กระนั้น ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ได้ปรากฏพรรคอนาคตใหม่ขึ้นและเสนอตัวขึ้นมาเป็นทางเลือกระหว่างความขัดแย้ง 2 กลุ่มนี้ โดยเคลื่อนไหวในลักษณะอันเป็นตัวแทนของ “เหยื่อ” จากสถานการณ์และความขัดแย้งกว่า 1 ทศวรรษ

ความโน้มเอียงอาจจะใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยมากกว่ากับขบวนการรัฐประหารอันยึดครองอำนาจและดำรงอยู่ในสถานะอันเป็น “อำนาจนำ” ในทางความคิดและในทางการเมือง

จุดเด่นของพรรคอนาคตใหม่ คือเป็นตัวแทนของกลุ่มใหม่ในทางความคิด ในทางสังคม

กลุ่มใหม่ในทางความคิด ในทางสังคมนี้เป็นฐานแห่งความสำเร็จของพรรคอนาคตใหม่และผลักรุนให้พรรคอนาคตใหม่มีบทบาทเป็นอย่างสูงหลังการเลือกตั้ง

และกลายเป็นเป้าใหม่ที่จะทำลายล้างต่อเนื่องไปจากพรรคเพื่อไทย

 

แนวโน้ม การเมืองใหม่

การเมือง คนรุ่นใหม่

 

ภาพจากเดินเชียร์ลุงเมื่อวางเรียงเคียงข้างกับภาพวิ่งไล่ลุงก็จะสัมผัสได้ถึงองค์ประกอบในทางสังคมที่แปรเปลี่ยนและทวีความแหลมคมมากยิ่งขึ้น

องค์ประกอบใหม่นี้เป็นปฏิปักษ์กับขบวนการรัฐประหารและกลุ่มอำนาจนำ

องค์ประกอบใหม่นี้มีพรรคอนาคตใหม่เป็นตัวแทนและดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นพันธมิตรกับพรรคเพื่อไทย

พื้นฐานของพวกเขาส่วนใหญ่เป็น “เหยื่อ” จากความขัดแย้งในห้วงกว่า 1 ทศวรรษ

เมื่อผ่านการบริหารราชการแผ่นดินหลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 มาเป็นเวลา 5 ปี และต้องทนอยู่กับรัฐบาลเดียวกันนั้นต่อเนื่องจากการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 พวกเขาเริ่มรู้สึกและมีบทสรุปในลักษณะที่เริ่มเห็นความไม่เหมาะสมของรัฐบาล

จึงได้แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมจากแฟลชม็อบเมื่อเดือนธันวาคม และแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในเดือนมกราคม

และจะตอกย้ำผ่านกิจกรรมวิ่งไล่ลุงในเดือนกุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันข้างหน้า

 

มาตรการ แข็งกร้าว

สกัดขัดขวาง วิ่งไล่ลุง

 

รัฐบาลแสดงออกอย่างเด่นชัดว่าจะไม่ยอมให้กิจกรรมวิ่งไล่ลุงดำเนินไปได้เป็นครั้งที่ 2 นี่คือท่าทีล่าสุดหลังจากกลุ่มวิ่งไล่ลุงประกาศว่าจะจัดครั้งที่ 2 ที่เชียงใหม่

เป็นการจัดในลักษณะ “วิ่ง” เหมือนที่จัด ณ สวนรถไฟ

มาตรการแข็งกร้าวของรัฐบาลอาศัยความเคยชินที่เคยมีมาตรา 44 ที่เคยมีประกาศและคำสั่ง คสช.อยู่ในมือ และบางส่วนแปรมาเป็น พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ขณะที่ฝ่ายวิ่งมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 อยู่ในมือ

  การประลองกำลังครั้งใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์จึงแหลมคมและสำคัญทางการเมือง

บทความก่อนหน้านี้ขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 17-23 มกราคม 2563
บทความถัดไปเดินตามดาว/หมอทรัพย์ สวนพลู/ ประจำวันที่ 17-23 มกราคม 2563