วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก On history

แท็ก: on history

ความศักดิ์สิทธิ์ของตัวอักษร / On History : ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

On History ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ   ความศักดิ์สิทธิ์ของตัวอักษร   ตัวอักษรเฮียโรกลิฟิกส์ (hieroglyphics) ที่พวกอียิปต์มีใช้มาตั้งแต่เมื่อร...

เสียงอันศักดิ์สิทธิ์ของความเงียบ / On History : ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

On History ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ   เสียงอันศักดิ์สิทธิ์ของความเงียบ   พจนานุกรม ฉบับ อ.เปลื้อง ณ นคร ได้ให้ความหมายของคำว่า "เสียง" ไว้ว่...

จารึกในวัดโพธิ์ เป็นมหาวิทยาลัยบนแผ่นหิน? / On History : ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

On History ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ   จารึกในวัดโพธิ์ เป็นมหาวิทยาลัยบนแผ่นหิน?   เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่า รัชกาลที่ 3 ได้โปรดเกล้าฯ ให...

สัญลักษณ์ ‘0’ ในเลขไทย เชื่อมโยงคนไทยเป็น ‘พลเมืองโลก’ ในประวัติศาสตร์สากล / On History : ศิริพจน์ เ...

On History ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ   สัญลักษณ์ '0' ในเลขไทย เชื่อมโยงคนไทยเป็น 'พลเมืองโลก' ในประวัติศาสตร์สากล การใช้ตัวเลขไทยมีดราม่าให้...

วันอัฏฐมีบูชา กับหินใหญ่ ในพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าในไทย / On History : ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

On History ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ   วันอัฏฐมีบูชา กับหินใหญ่ ในพิธีถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าในไทย   ตามความเชื่อในพุทธศาสนา แบบเถรวาท ซึ่งก...

‘เงา’ ของความศักดิ์สิทธิ์ / On History : ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

On History ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ   'เงา' ของความศักดิ์สิทธิ์   ตัวหนังที่ถูกใช้ในการเชิด "หนังใหญ่" ซึ่งทำขึ้นจากการนำผิวหนังของสัตว์มาฉล...

วิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ‘ประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน’ จริงหรือ? | On History : ศิริพจน์ เหล่าม...

On History ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ   วิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า 'ประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน' จริงหรือ?   เป็นที่รับรู้กันดีในหมู่ชา...

ขวัญข้าว-ขวัญนา แรกนาขวัญ พิธีกรรมแบบ ผี-พราหมณ์-พุทธ ในศาสนาไทย / On History : ศิริพจน์ เหล่ามานะเจ...

On History ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ   ขวัญข้าว-ขวัญนา แรกนาขวัญ พิธีกรรมแบบ ผี-พราหมณ์-พุทธ ในศาสนาไทย   แต่ดั้งเดิมนั้น "จรดพระนังคัลแรกน...

‘ฉัตร’ และ ‘พระขรรค์’ สัญลักษณ์เก่าแก่ของอำนาจ และสิทธิธรรมของกษัตริย์ในอุษาคเนย์ / On History : ศิร...

On History ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ 'ฉัตร' และ 'พระขรรค์' สัญลักษณ์เก่าแก่ของอำนาจ และสิทธิธรรมของกษัตริย์ในอุษาคเนย์   ในปัจจุบันนี้ วันฉั...

ปรางค์เขาปู่จ่า ร่องรอยของวัฒนธรรมการนับถือหินในศาสนาผี ก่อนเกิดรัฐสุโขทัย / On History : ศิริพจน์ เ...

On History ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ   ปรางค์เขาปู่จ่า ร่องรอยของวัฒนธรรมการนับถือหิน ในศาสนาผี ก่อนเกิดรัฐสุโขทัย   ในแวดวงของโบราณคดี และ...

ไม่มีเชื้อชาติในดีเอ็นเอของมนุษย์ : อ่านดีเอ็นเอปฏิวัติ / On History : ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

On History ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ   ไม่มีเชื้อชาติในดีเอ็นเอของมนุษย์ : อ่านดีเอ็นเอปฏิวัติ   ในงานสัปดาห์หนังสือคราวที่ผ่านมานี้ ผมได้หน...

สุวรรณภูมิ ในบันทึกจีน? / On History : ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ

On History ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ   สุวรรณภูมิ ในบันทึกจีน?   "สุวรรณภูมิ" เป็นคำสันสกฤต ใช้เรียกดินแดนที่อยู่ทางทิศตะวันออกของชมพูทวีป มี...

บทความยอดนิยม