วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก A Soldier King : Monarchy and Military in the Rama x

แท็ก: A Soldier King : Monarchy and Military in the Rama x

อ่าน ทหารพระราชา/โลกทรรศน์ อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์

โลกทรรศน์ อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์   อ่าน ทหารพระราชา   แม้เหนื่อยมากจากการต้องอ่านชื่อนายทหารในประวัติศาสตร์ถึงการเมืองไทยร่วมสมัยเป็นจำนวนมาก แ...

บทความยอดนิยม