วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก A Blue Man in the Land of Compromise

แท็ก: A Blue Man in the Land of Compromise

อะไร(แม่ง)ก็เป็นศิลปะ : A Blue Man in the Land of Compromise การสะท้อนวิกฤตของสังคมด้วยภาพอดีต ผ่านบ...

    A Blue Man in the Land of Compromise การสะท้อนวิกฤตของสังคมด้วยภาพอดีต ผ่านบทสนทนากับประวัติศาสตร์ศิลปะ   ในช่วงสถานการณ์การแพร่...

บทความยอดนิยม