วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก โรคระบาดร้ายแรง

แท็ก: โรคระบาดร้ายแรง

หน้าที่ ที่มา พร้อม อำนาจ/บทความพิเศษ สมชัย ศรีสุทธิยากร

บทความพิเศษ สมชัย ศรีสุทธิยากร ศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต   หน้าที่ ที่มา พร้อม อำนาจ   ในหลักการบริหาร เรื่องของหน...

บทความยอดนิยม