วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เฮือนไตยวน

แท็ก: เฮือนไตยวน

ความเชื่อการสร้าง-โชคลาง “เรือนไทยวน” ทำอย่างนี้แล้วจะ “มงคล”

อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า "เฮือนไตยวน" เรือนไทยวนคือเรือนพักอาศัยของชาวไทยวนหรือชาวไทประชากรหลักในภาคเหนือที่นิยมเรียกตนเองว่า "คนเมือง" รูปแบบเ...

บทความยอดนิยม