วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา

แท็ก: เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ : ‘เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา’

    'เสียงก้องจากโรงเรียนเชิงเขา'   ยุควิกฤตโคหวิด ทุกเรื่องดูจะเป็นเรื่องพิเศษไปหมด สมวาทะว่า "วิถีใหม่" จริงๆ เช่น เรียน "ออนไลน์" รอ...

บทความยอดนิยม