วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เลิกจ้างเพราะเหตุโควิด

แท็ก: เลิกจ้างเพราะเหตุโควิด

เลิกจ้างเพราะเหตุโควิด ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงประเด็นข้อสงสัย กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะสาเหตุติดเชื้อไวรัสโควิด-19  มิได้ถือเป็นความผิดร้ายแรงที่เกิดจากการ...

บทความยอดนิยม