วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล

แท็ก: เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล

GOLEM 2022 สำรวจผลกระทบจากการดำรงอยู่ของมนุษย์ ผ่านศิลปะการสร้างมนุษย์จำลอง จากซากสิ่งมีชีวิตหลากสาย...

อะไร(แม่ง)ก็เป็นศิลปะ ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์   GOLEM 2022 สำรวจผลกระทบจากการดำรงอยู่ของมนุษย์ ผ่านศิลปะการสร้างมนุษย์จำลอง จากซากสิ่งมีชีวิตหลา...

บทความยอดนิยม