วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก เมืองพระนคร

แท็ก: เมืองพระนคร

On History / ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ / การทำลายพระพุทธรูป หลังยุคสร้างเมืองนครธม เป็นการทำลายความศ...

On History ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ   การทำลายพระพุทธรูป หลังยุคสร้างเมืองนครธม เป็นการทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไม่ใ...

บทความยอดนิยม