วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก เตมูจิน

แท็ก: เตมูจิน

จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (13) ไท้ต่างด้าวท้าวต่างแดน (ต่อ)/เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (13) ไท้ต่างด้าวท้าวต่างแดน (ต่อ)   ส่วนในแผ่นดินใหญ่จีนก็ใช้วิธีกดดันราชวงศ์ซ่งดังที่ช...

จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (12) ไท้ต่างด้าวท้าวต่างแดน (ต่อ)/เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล

เงาตะวันออก วรศักดิ์ มหัทธโนบล   จีนสมัยราชวงศ์ซ่ง (12) ไท้ต่างด้าวท้าวต่างแดน (ต่อ)   พงศาวดารฉบับดังกล่าวเล่าต่อว่า ชีวิตในวัยเด็กของเตม...

บทความยอดนิยม