วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก เจ้านครอินทร์

แท็ก: เจ้านครอินทร์

สุจิตต์ วงษ์เทศ : จีนหนุนเจ้านครอินทร์ ยึดอยุธยาเพื่อจีน

  จีนหนุนเจ้านครอินทร์ ยึดอยุธยาเพื่อจีน   จีนสนับสนุนเจ้านครอินทร์ กษัตริย์รัฐสุพรรณภูมิ ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มสยามสุพรรณภูมิลุ่มน้ำท่าจีน-แม...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เจ้านครอินทร์ สยามยึดอยุธยา

  เจ้านครอินทร์ สยามยึดอยุธยา   กลุ่มสยามยึดกรุงศรีอยุธยาโดยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแรงจากเครือญาติและเครือข่ายเมื่อเรือน พ.ศ.1900 กลุ่ม...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ สร้างสรรค์อยุธยา ‘มั่งคั่ง’ เมื่อเป็นรัฐการค้าทางทะเล...

  เจ้านครอินทร์ เมืองสุพรรณ สร้างสรรค์อยุธยา 'มั่งคั่ง' เมื่อเป็นรัฐการค้าทางทะเล   เจ้านครอินทร์เป็นกษัตริย์สยามแห่งเมืองสุพรรณ (รัฐสุ...

สุจิตต์ วงษ์เทศ : วัดราชบูรณะ อุทิศถวายเจ้านครอินทร์

  วัดราชบูรณะ อุทิศถวายเจ้านครอินทร์   วัดราชบูรณะ (จ.พระนครศรีอยุธยา) เป็นวัดที่เจ้าสามพระยาให้สร้างขึ้นบริเวณที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพเจ้า...

บทความยอดนิยม