วันพฤหัสที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ

แท็ก: เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ

ในประเทศ / ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร พ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ ยศทหาร เรียกคืนเครื่องราช...

ในประเทศ   ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร พ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ ยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา   ราชกิจจ...

บทความยอดนิยม