วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก เงี้ยว

แท็ก: เงี้ยว

ล้านนาคำเมือง ชมรมฮักตั๋วเมือง : “จับใจ๋หมี บ่ดีใจ๋เผิ้ง จับใจ๋มองเซิง บ่เปิงใจ๋เงี้ยว”

ล้านนาคำเมือง ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า "จับใจ๋หมี บ่ดีใจ๋เผิ้ง จับใจ๋ม...

บทความยอดนิยม