วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก อูก ซอร์พวน

แท็ก: อูก ซอร์พวน

คุยกับทูต : ‘อูก ซอร์พวน’ ไทย กัมพูชา กับนโยบาย Win-Win (ตอน 3)

"นอกเหนือจากเรื่องราวของคนกัมพูชาในประเทศไทยแล้ว ความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันจึงนำเรามาสู่ความสัมพันธ์อีกมิติหนึ่ง โดยสถานทูตทำหน้าที่ครอบคลุมทุกมิต...

คุยกับทูต : ‘อูก ซอร์พวน’ (ตอน 2) ไทย-กัมพูชาในความเปลี่ยนแปลง และคุณภาพชีวิตเพื่อนร่วมชาติ...

"กระบวนการในการเป็นทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2018 ผมได้รับการแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ...

คุยกับทูต : “อูก ซอร์พวน” ไทย-กัมพูชา พัฒนาสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (ตอน 1) “เพื่อนบ้านใกล้ชิด”...

ประเทศไทยและกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกันทำให้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดยาวนานกว่าพันปี นับตั้งแต่อาณาจักรโบราณของไทย คือสุโขทัย กับอา...

บทความยอดนิยม