เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก อุษาวิถี

แท็ก: อุษาวิถี

อุษาวิถี (จบ) โครงสร้างและความเปลี่ยนแปลง (ต่อ) | วรศักดิ์ มหัทธโนบล

สิ่งสำคัญยิ่งของสิทธิตามประเพณีไทยนี้ ไม่เพียงจะสะท้อนถึงฐานคิดเกี่ยวกับสิทธิของสังคมสยามที่ตั้งอยู่บนฐานวัฒนธรรมที่มั่นคงเท่านั้น หากแม้แต่เมื่อความค...

อุษาวิถี (52) โครงสร้างและความเปลี่ยนแปลง (ต่อ) | วรศักดิ์ มหัทธโนบล

ธุรกรรมทั้งสองด้านนี้ต่างเอื้อประโยชน์ต่อมูลนายอย่างมาก เมื่อเทียบกับการที่ต้องดูแลไพร่ในสังกัดเมื่อก่อนหน้านี้ที่เต็มไปด้วยปัญหา แต่ก็ด้วยสถานะเช่...

อุษาวิถี (48) อุษาวิถีในวัฒนธรรมไทย (ต่อ)

ส่วนรายได้หรือผลประโยชน์ของขุนนางนั้น นอกจากจะเป็นเบี้ยหวัดรายปีที่ได้รับจากกษัตริย์แล้ว แหล่งสำคัญยังมาจากส่วยสาอากรและการค้าขายที่ได้มาตามหน้าที่ โด...

อุษาวิถี (51) โครงสร้างและความเปลี่ยนแปลง

เงาตะวันออก | วรศักดิ์ มหัทธโนบล   อุษาวิถี (51) โครงสร้างและความเปลี่ยนแปลง   สถาบันทางการเมืองที่อธิบายผ่านชนชั้นต่างๆ ตั้งแต่กษัตริย...

อุษาวิถี (50) อุษาวิถีในวัฒนธรรมไทย (ต่อ)

เงาตะวันออก | วรศักดิ์ มหัทธโนบล   อุษาวิถี (50) อุษาวิถีในวัฒนธรรมไทย (ต่อ)   ภิกษุสงฆ์หรือพระภิกษุได้นำเอาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเข้ามาถ...

อุษาวิถี (49) อุษาวิถีในวัฒนธรรมไทย (ต่อ)

เงาตะวันออก | วรศักดิ์ มหัทธโนบล   อุษาวิถี (49) อุษาวิถีในวัฒนธรรมไทย (ต่อ)   ที่สำคัญคือ สังเกตได้ว่าขนบจารีตที่กระทำผ่านพิธีกรรมต่าง...

อุษาวิถี (46) อุษาวิถีในวัฒนธรรมไทย (ต่อ)

เงาตะวันออก | วรศักดิ์ มหัทธโนบล   อุษาวิถี (46) อุษาวิถีในวัฒนธรรมไทย (ต่อ)   บนเงื่อนไขที่นำไปสู่การได้เปรียบของรัฐสยามนี้ ได้ส่งผลให...

อุษาวิถี (45) อุษาวิถีในวัฒนธรรมไทย (ต่อ)

เงาตะวันออก | วรศักดิ์ มหัทธโนบล   อุษาวิถี (45) อุษาวิถีในวัฒนธรรมไทย (ต่อ)   เอกลักษณ์ร่วมนี้ไม่อาจยึดเอาขอบเขตทางการเมืองการปกครองเป...

อุษาวิถี (44) อุษาวิถีในวัฒนธรรมไทย (ต่อ)

เงาตะวันออก | วรศักดิ์ มหัทธโนบล   อุษาวิถี (44) อุษาวิถีในวัฒนธรรมไทย (ต่อ)   ส่วนใหญ่ของรัฐเหล่านี้ได้รับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาใช้กับรั...

อุษาวิถี (43) บทวิเคราะห์อุษาวิถีกรณีอินเดียและจีน (ต่อ)

เงาตะวันออก | วรศักดิ์ มหัทธโนบล   อุษาวิถี (43) บทวิเคราะห์อุษาวิถีกรณีอินเดียและจีน (ต่อ)   เหตุฉะนั้น ชนชั้นนำทางอำนาจที่ร่วมมือกับพ...

อุษาวิถี (42) บทวิเคราะห์อุษาวิถีกรณีอินเดียและจีน (ต่อ)

เงาตะวันออก | วรศักดิ์ มหัทธโนบล   อุษาวิถี (42) บทวิเคราะห์อุษาวิถีกรณีอินเดียและจีน (ต่อ)   ลักษณะร่วมของอุษาวิถีมีอยู่ 7 ประการ ดังน...

อุษาวิถี (41) บทวิเคราะห์อุษาวิถีกรณีอินเดียและจีน (ต่อ)

เงาตะวันออก | วรศักดิ์ มหัทธโนบล   อุษาวิถี (41) บทวิเคราะห์อุษาวิถีกรณีอินเดียและจีน (ต่อ)   แต่ในอีกความหมายหนึ่งที่แคบลงมาก็คือ ทั้ง...

บทความยอดนิยม