วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก อิทธิพลศิลปะลังกาในพุกาม

แท็ก: อิทธิพลศิลปะลังกาในพุกาม

ปริศนาโบราณคดี/’วัดอุโมงค์’ (สวนพุทธธรรม) ศิลปกรรมที่เต็มไปด้วยปัญหา ด้านการกำหนดอายุ (3)...

ปริศนาโบราณคดี เพ็ญสุภา สุขคตะ   'วัดอุโมงค์' (สวนพุทธธรรม) ศิลปกรรมที่เต็มไปด้วยปัญหา ด้านการกำหนดอายุ (3)   นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์...

บทความยอดนิยม