วันพฤหัสที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก อาสน์สงฆ์

แท็ก: อาสน์สงฆ์

ธงทอง จันทรางศุ : อาสน์สงฆ์

คนไทยเราส่วนใหญ่ซึ่งหมายความรวมถึงผมด้วย ประกาศตนอยู่เสมอว่าเป็นพุทธศาสนิกชน การเข้าวัดไปฟังเทศน์ฟังธรรม หรือไปบำเพ็ญกุศลด้วยเหตุต่างๆ เป็นกิจวัตรป...

บทความยอดนิยม