วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก อาจินต์ ปัญจพรรค์

แท็ก: อาจินต์ ปัญจพรรค์

หลากทัศนะจากบรรดาศิลปิน เกี่ยวแก่ “อากาศจักจารผจง จารึก พอฤๅ” บันทึกทั้งชีวิตของ “อาจินต์ ปัญจพรรค์”...

ยามสนธยาของวันที่ 9 มีนาคม 2562 คือวาระในพิธีพระราชทานเพลิงศพ "อาจินต์ ปัญจพรรค์" ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2534 ณ วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานค...

กราบอาลัย พี่อาจินต์ ปัญจพรรค์

ปีพ.ศ.2511 ผมเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 เป็น Junior ของคณะบัญชี จุฬาฯ และเป็นสาราณียกรหนังสือพาณิชย์-บัญชี หนังสือรับน้องใหม่ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จ...

มนัส สัตยารักษ์ : พิมพ์เอง-ขายเอง

ผมมีประสบการณ์ "พิมพ์เอง-ขายเอง" อย่างผิวเผินในระยะสั้นๆ ที่อยากเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องของคนนอกเส้นทางวรรณกรรมที่ผ่านมาและเข้าไปลงมือทำ เรื่องราวอาจจะตก...

“นักดนตรีแห่งทาการาสุกะ” เสียงเพลงจากเรื่องสั้นของเสนีย์ เสาวพงศ์ ที่ก้องกังวานหัวใจอาจินต์ ปัญจพรรค...

ปีพุทธศักราช 2561 ที่เพิ่งพ้นผ่านไป ได้ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับแวดวงวรรณกรรมและนักเขียนมากมายพอดู ตัวอย่างซึ่งมิอาจละเลยเอ่ยถึง เฉกเช่น วาระครบรอบศต...

ขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2561

ขอแสดงความนับถือ   "วาบความคิด" ของอาจินต์ ปัญจพรรค์ เคยเป็นคอลัมน์ใน "มติชนสุดสัปดาห์" ยาวนาน กระทั่งเมื่อถึงกาละและเทศะอันเหมาะสม "วาบ" ...

บทความยอดนิยม