วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก อาจารย์ธงทอง

แท็ก: อาจารย์ธงทอง

ขอแสดงความนับถือ/ฉบับประจำวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ   เพราะโรคเลื่อนจากเหตุต่างๆ ที่วิจารณ์กันขรมไปทั้งเมือง ทำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทันได้แสดงฝีมือว่าการบริหารจัดการ "ว...

บทความยอดนิยม