วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก อัปมงคล

แท็ก: อัปมงคล

ข้อห้ามเกี่ยวกับ ‘การปลูกเรือน’ เรื่องอัปมงคล ที่คนล้านนายึดถือ

อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า "ขึด กันก๋านปูกเฮือน" "ขึด" หมายถึง "อัปมงคล" คนล้านนามีข้อห้ามเรื่องอัปมงคลหลายเรื่องมาก ในเรื่องการปลูกเรือน ก็มีจารีตข...

บทความยอดนิยม