วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก อับดุลเลาะ

แท็ก: อับดุลเลาะ

การเสียชีวิต ของนายอับดุลเลาะ ที่ชายแดนใต้ ในมือหน่วยความมั่นคง สะเทือนทั้งในและนอกสภา

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตากรุณาปรานีเสมอ ขอความสันติและความจำเริญแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านและสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน ข่าวหน้าหนึ่ง...

บทความยอดนิยม