วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สุตตันตปิฎก

แท็ก: สุตตันตปิฎก

เสฐียรพงษ์ วรรณปก : สุตตันตปิฎก (สังยุตตนิกาย – อังคุตตรนิกาย – ขุททกนิกาย)

คำบรรยายพระไตรปิฎก (4) ย้อนอ่าน ตอน  3  2  1 7.สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย - สังยุตตนิกาย คือ "สูตรรวมกลุ่ม" (มี 56 สังยุต) การจัดเนื้อหาพยายามใ...

บทความยอดนิยม