วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สีหโคตรเสนาบดี (หมื่นด้ามพร้าคต)

แท็ก: สีหโคตรเสนาบดี (หมื่นด้ามพร้าคต)

ล้านนาคำเมือง ชมรมฮักตั๋วเมือง : “วัดเจ็ดยอด”

ล้านนาคำเมือง ชมรมฮักตั๋วเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   อ่านเป็นภาษาล้านนาว่า "วัดเจ็ดยอด" วัดเจ็ดยอด หรือ ...

บทความยอดนิยม