วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา

แท็ก: สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา

สุจิตต์ วงษ์เทศ : ‘ขุนบรม’ วีรบุรุษในตำนานของผู้ไท ต้นตอ ‘บรมราชา’ และ ‘อินทราชา’ ในไทย...

  'ขุนบรม' วีรบุรุษในตำนานของผู้ไท ต้นตอ 'บรมราชา' และ 'อินทราชา' ในไทย   ผู้ไทจากเมืองแถน (เวียดนาม) เป็นบรรพชนต้นทางคนไทยในเมืองไทย (คือ...

บทความยอดนิยม