วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สังคมผู้สูงอายุ

แท็ก: สังคมผู้สูงอายุ

ผ่าโครงสร้าง การรับมือของภาครัฐ ต่อ “วิกฤตสังคมผู้สูงอายุ” พร้อมหรือไม่ ? อะไรที่ติดขัด ?...

ผ่าประเด็น! “การรับมือของรัฐบาลต่อสังคมผู้สูงอายุ” ช่วยเหลือ ดูแล เพียงพอต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้สูงอายุ แล้วหรือยัง!? การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอ...

ข้อคิดหลังใช้ชีวิตเกษียณมา5ปีบริบูรณ์ | ธงทอง จันทรางศุ

อย่าหัวเสีย จะได้ไม่เสียหัว งานเขียนวันนี้จะมาสายธรรมะธัมโมนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านให้ดี ฮา! นับถึงวันนี้ชีวิตผมเป็นชีวิตข้าราชการเกษ...

มองบ้านมองเมือง / ปริญญา ตรีน้อยใส / นิวนอร์มอลของผู้สูงอายุ

มองบ้านมองเมือง/ปริญญา ตรีน้อยใส นิวนอร์มอลของผู้สูงอายุ   ข่าวผู้สูงวัยเสียชีวิตด้วยโรคระบาดมหาภัยโควิด-19 ในต่างประเทศ นอกจากทำให้เศร้าแล้ว ยัง...

“สวางคนิเวศ” คอนโดมิเนียมระดับ “Middle Class” สำหรับ “ผู้สูงอายุ”...

อีก 4 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว มีการคาดการณ์กันว่าจะมีผู้สูงอายุมากถึง 14.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 ของปร...

บทความยอดนิยม