วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สสร

แท็ก: สสร

สมชัย ศรีสุทธิยากร | เสียงวิจารณ์รธน.จากภาคประชาสังคม…ถึงเวลาตั้ง ส.ส.ร. (6)

ในตอนที่ผ่านมา ผมได้นำเสนอให้เห็นมุมมองของภาคประชาสังคมที่มีต่อรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ไปสองเรื่อง คือ สิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ แต...

บทความยอดนิยม