วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สวนโมกขพลาราม

แท็ก: สวนโมกขพลาราม

ทนเป็นปกติอยู่ได้ยาก / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์   ทนเป็นปกติอยู่ได้ยาก   เมื่อครั้งกราบลาท่านอาจารย์พุทธทาสที่สวนโมกขพลาราม โดยเรียนท่านว่าจะกราบลาไปเป็นฆราวาส ด้วยตอนน...

บทความยอดนิยม