วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สวดพระอภิธรรม

แท็ก: สวดพระอภิธรรม

สุจิตต์ วงษ์เทศ/ สวดคฤหัสถ์ มีต้นตอจากทำขวัญ

สุจิตต์ วงษ์เทศ สวดคฤหัสถ์ มีต้นตอจากทำขวัญ   ลิเกมาจาก "ดิเกร์" สวดแขกของมลายู แล้วประสมกลมกลืนเข้ากับสวดคฤหัสถ์ของไทย และเลียนแบบละคร (ทั้งของ...

บทความยอดนิยม