วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

แท็ก: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

On History : กรมพระปวเรศฯ คนสนิทของรัชกาลที่ 4 ไม่รู้จักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง?

กรมพระปวเรศฯ คนสนิทของรัชกาลที่ 4 ไม่รู้จักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง?   "อยู่ทำไมกลางป่า ไปอยู่บางกอกด้วยกัน จะได้ฟังเทศน์จำศีล" ข้อความข้างต้น...

กราบพระดี ปี 2563 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส บุคคลสำคัญของโลก

เป็นที่น่ายินดียิ่งสำหรับประเทศไทย สำหรับคณะสงฆ์ไทย ที่ปรากฏมีบุคคลสำคัญของโลกเกิดขึ้นมาในตำนานบุคคลสำคัญของโลกอีก 1 รูป ในปีพระพุทธศักราช 2564 ในโ...

บทความยอดนิยม