วันพฤหัสที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สมาคมอาคารชุดไทย

แท็ก: สมาคมอาคารชุดไทย

สมาคมอาคารชุดไทย เปิดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนานวัตกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Smart P...

พันเอก ดร.รอยบุญ เลาหะวิไลย กรรมการบริหารสมาคมอาคารชุดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง กล่าวว่าการจัดอบรม"หลักสูตรส...

บทความยอดนิยม