วันพฤหัสที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สมบูรณ์ วรพงษ์

แท็ก: สมบูรณ์ วรพงษ์

ระบบยุติธรรม ยังไม่มีคำตอบ/เหยี่ยวถลาลม

เหยี่ยวถลาลม   ระบบยุติธรรม ยังไม่มีคำตอบ   ปาณา-ติปาตา-เวระ-มะณี-สิกขา-ปะทัง-สะมา-ทิยามิ เว้นจากการฆ่าและประทุษร้ายต่อกัน คือศีลข้อแรกจาก...

บทความยอดนิยม